Procedure sportongeval

Procedure bij sportongeval


Een ongeval dat zich voordoet tijdens een activiteit/training georganiseerd door de turnclub, moet onmiddellijk gemeld worden aan de trainer én  aan het bestuurslid dat hiervoor verantwoordelijk is. Mail hiervoor naar info@olympiaoosterzele.be ter attentie van Marie-Rose.


Er wordt een ongevalsformulier meegegeven of je kan het downloaden op www.gymfed.be - in de linkerkolom zie je "voor de gymnast" .

of via deze LINK.

Aangifteformulier deel A en B : dienen worden ingevuld door ouders en betrokken trainers. Deel C wordt ingevuld door de arts.


Deze formulieren worden aan de trainer gegeven voor bijkomende aanvulling of aan bestuurslid Marie-Rose. De nodige gegevens worden door hen verder aangevuld en het formulier wordt door de club bezorgd aan de gymfed.

Bezorg deze formulieren binnen binnen de 5 dagen. Je kan ze ook deponeren in de TOO brievenbus, maar stuur een mailtje (info@olympiaoosterzele.be) ter melding.


Een kopie van deze aangifte kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.


Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van Ethias. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing. Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels (attest van teruggave). Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar Ethias.


Ethias handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.


Indien de kosten te hoog oplopen kan ten allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.


Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.


Er is een vrijstelling van 25 euro per schadegeval.


Enkel lichamelijke letsels zijn gedekt (geen kledij of brillen).