Missie en visie

Missie en Visie


Missie


Turnclub Olympia Oosterzele is een landelijke turnvereniging waar jongeren vanaf de leeftijd van 3 jaar tot jongvolwassenen terecht kunnen voor het uitbouwen van hun gymnastische talenten/kunnen . Iedereen is welkom : jongens en meisjes, vanaf 3 jaar tot jongvolwassenen. De turnclub biedt een kader aan van opgeleide trainers, een aangepaste accomodatie en gedifferentieerd materiaal. Turnclub Olympia Oosterzele is een onafhankelijke vereniging zonder banden met enige uitgesproken filosofische, politieke of godsdienstige strekking. Turnclub Olympia Oosterzele heeft de keuze gemaakt om zowel de recreatieve gymnast aan zijn trekken te laten komen alsook de wedstrijdgymnast (voor de discipline acrobatische gymnastiek, tumbling en demogym) de kans te bieden zich maximaal te kunnen ontplooien. Door de gedifferentiëerde aanpak trachten wij optimaal de verschillende turnvaardigheden bij te brengen waarbij ontspanning en plezier zeker niet uit het oog mogen verloren worden.


Visie


De gymnasten worden ingedeeld in groepen die aansluiten bij hun talenten en mogelijkheden. Gedreven trainers leren de verschillende technieken aan op een professionele manier met leuke methodieken. De recreatieve groepen trainen 2 uur per week. De competitiegroepen trainen meerdere uren per week, ngl het niveau waarin zij ingedeeld zijn. De club organiseert doorheen het jaar verschillende activiteiten waarbij heel wat vrijwilligers betrokken zijn. Een sterk vrijwilligersbeleid blijft een belangrijke prioriteit voor de club.