Missie en visie

Missie en Visie


Missie

 

Turnclub Olympia Oosterzele is een landelijke turnvereniging waar jongeren vanaf de leeftijd van 3 jaar tot jongvolwassenen terecht kunnen voor het uitbouwen van hun gymnastische talenten/kunnen. Iedereen is welkom : jongens en meisjes, vanaf 3 jaar tot jongvolwassenen.

 

Turnclub Olympia Oosterzele  is een onafhankelijke vereniging zonder banden met enige uitgesproken filosofische, politieke of godsdienstige strekking.

TOO beschikt over een sterk team met opgeleide trainers en een enthousiast bestuur. De trainingen gaan door in een aangepaste accommodatie en er wordt gebruik gemaakt van gedifferentieerd materiaal. Onze trainers van de basisgroepen volgen de meest recente methodieken van Gymfed (Kidies en Gymstars). Onze competitietrainers volgen opleidingen in hun eigen discipline.

TOO biedt zowel aan de recreatieve als aan de wedstrijdgymnast (acro, tumbling, demo) de kans zich optimaal te ontplooien. Naast het turn-technische aspect staan ook ontspanning en plezier beleven centraal.

 

Visie

 

De groepen worden ingedeeld op basis van de talenten en de mogelijkheden van de gymnasten. Onze gedreven trainers maken gebruik van aangepaste methodieken om hun gymnasten de verschillende technieken bij te brengen. Basisgroepen trainen twee uur per week. Het aantal trainingsuren van de competitiegroepen varieert op basis van de discipline en het niveau.

 

De club organiseert doorheen het jaar een aantal (opbrengst-) activiteiten waarbij heel wat vrijwilligers betrokken zijn. Naast een sterk bestuur kan de club ook rekenen op een groep vrijwilligers dat zich voor en achter de schermen inzet. Een sterk vrijwilligersbeleid speelt dus een belangrijke rol binnen de club.

 

 

Uiteraard staat het welbevinden van de gymnasten, trainers, bestuur en ouders centraal. TOO onderschrijft mee de gedrags- en ethische code van Gymfed.