Info inschrijven 2023-24

Info inschrijvingen turnjaar 2023-2024


Inschrijven gebeurt online en kan voor wie reeds lid was vanaf  15 augustus. 

De inschrijvingsprocedure kan u terugvinden onder het tabblad "Inschrijvingen 2023-2024".


De gymnast is pas definitief ingeschreven als de inschrijvingsprocedure online voltooid is, betalen gebeurt online bij het inschrijven.


Gymnasten die turnen in een basisgroep en dus 2 uur turnen per week, betalen 230 euro voor het hele jaar.

De gymnasten die meer uren turnen (basisgroep gecombineerd met een demo, pre-competitie, acro, tumbling) kunnen het bedrag raadplegen tijdens de procedure online inschrijven.


De lidgelden gelden voor een volledig turnjaar (6 september 2023 - 8 juni 2024) en zijn niet terugvorderbaar.

Ook indien de gymnast maar een gedeelte van de uren van de groep komt trainen, wordt de volledige prijs betaald.

Alle lidgelden moeten voor 20 september 2023 betaald zijn! De inschrijving is pas definitief als de online inschrijvingsprocedure is voltooid en als het inschrijvingsgeld is betaald.

Van zodra de inschrijving en de betaling in orde zijn, zal je bij de Gymfed geregistreerd en verzekerd worden. Je kan daarna ook je lidkaart van de Gymfed downloaden (en indien gewenst afdrukken). Met je lidkaart krijg je korting bij evenementen georganiseerd door de Gymfed (Gymnastiek Federatie Vlaanderen).


U kan een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld krijgen bij uw mutualiteit.

Het formulier zal digitaal doorgestuurd worden na ontvangst van de betaling en ten laatste eind oktober. Opgelet, het formulier is maar beperkt in tijd te downloaden en wordt slechts eenmalig doorgestuurd. Vergeet dus niet om het meteen op te slaan of af te drukken bij ontvangst van de mail.


De inschrijving geldt ook als medische geschiktheidsverklaring, dit wil zeggen dat de ingeschreven gymnast medisch geschikt is om de gymnastieksport te beoefenen.


Wij vragen met aandrang een correct e-mailadres op te geven bij inschrijving. De communicatie verloop hoofdzakelijk per mail. Indien u na een paar weken nog geen e-mail hebt gekregen, zal er waarschijnlijk iets fout gegaan zijn. Stuur een mailtje met de vraag om dit na te gaan en eventueel aan te passen.