Basisgroepen

Bij de kleuters sluiten de kinderen aan die geboren zijn in 2014. Na de kleuters schuiven de gymnasten door naar de volgende groep naargelang de capaciteiten en de verworven technieken. Het doorschuiven gebeurt gedurende de maand september of na de kerstvakantie en enkel na schriftelijke mededeling van de trainers.

Opgelet : de uren voor TT1 en TT2 (nu samen TT), gym 4 en Tumbling recrea zijn gewijzigd ten opzichte van vorig turnjaar.

© TURNCLUB OLYMPIA OOSTERZELE

olympia.oosterzele@skynet.be

2018. All rights reserved